Reglement SCC Bedrijvenloop

ORGANISATIE

1. Stichting Sallands Cross Circuit overkoepelt diverse Sallandse hardlooporganisaties. Stichting Sallands Cross Circuit stuurt aan en stimuleert de hardloopsport en streeft een goede organisatie na bij alle wedstrijden. Middels centrale bijeenkomsten worden organisaties geïnformeerd en worden voorstellen gedaan aan de vergadering.

2. Elke vereniging is autonoom in de organisatie van de betreffende loop/wedstrijd. De organisatie van de plaatselijke crossloop is verantwoordelijk voor het parcours, voor het verloop van het evenement, de inrichting ervan en de toestroom van vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers.

3. De desbetreffende organisatie staat garant voor een optimale veiligheid. Toch neemt iedere deelnemer op eigen risico deel aan de in dit circuit opgenomen crosslopen.

DEELNAME COMPETITIE

4. Voor bedrijventeams vanaf ca. 15 jaar.

5. Teams kunnen kiezen uit 2 afstanden, 5 of 10 km.

TEAMSAMENSTELLING

6. Een team bestaat uit 4 deelnemers (dames, heren of gemengd). Deelname alleen mogelijk voor niet SCC competitie lopers. Deelname is anoniem. Alleen de bedrijvennamen komen in de uitslagen te staan.

PUNTENTELLING EN BEDRIJVENLOOP EINDUITSLAG

7. Om in einduitslag van de bedrijvenloop te komen, moet door tenminste 2 lopers aan minimaal 7 van de 10 wedstrijden deelgenomen worden.

8. De toekenning van punten voor de competitie wordt bepaald door de aankomstvolgorde in netto-tijden in de officiële uitslag van de bedrijven. De officiële uitslag van de organiserende vereniging is hiervoor bepalend. De eerste bedrijvenloop-deelnemer met de snelste netto-tijd krijgt 1 punt, de volgende 2 punten, een oplopende score dus. De 7 beste klasseringen tellen mee voor het klassement van de loper.

9. Wanneer 2 lopers van een team, 7 of meer wedstrijden hebben gelopen, wordt het eindtotaal van de loper zichtbaar. Van elk team worden de beste 2 lopers (laagste punten) voor het eindklassement opgeteld.

10. Bij een gelijke eindstand tussen 2 of meer teams, wordt er geloot..

11. De tussenstanden van de bedrijvenloop zijn op onze website, op de pagina Stand Bedrijvenloop te volgen. De tussenstand wordt vanaf de 1e wedstrijd op de website geplaatst.

UITSLAGEN 10 SCC WEDSTRIJDEN

12. Deelnemers aan de bedrijvenloop komen onder een aparte categorie in de wedstrijduitslagen te staan. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw, staan alleen de bedrijven namen vermeld bij de uitslagen van de 10 SCC wedstrijden. Zie hier een voorbeeld. Derhalve worden er bij de 10 SCC wedstrijden geen prijzen aan de teamloop deelnemers toegekend.

PRIJZEN

13. Op de After Party van 31 januari 2020 wordt het beste bedrijf op de 5 en 10 km gehuldigd met een leuke prijs.

VERBODEN VOOR SPIKES

14. Het lopen op spikes tijdens de wedstrijden van deze SCC is verboden. De matten van de tijdregistratie kunnen niet tegen de scherpe punten van de spikes. Bij constatering wordt de deelnemer uit de teamloop genomen.

INSCHRIJVING

15. Inschrijven voor de bedrijvenloop van het Sallands Cross Circuit is alleen ‘online’ mogelijk. Deze voorinschrijving geldt alleen voor de bedrijvenloop. Het is niet mogelijk om gelijktijdig deel te nemen aan de Sallands Cross Circuit competitie.

16. De online inschrijving voor de SCC bedrijvenloop 2019 – 2020 kan alleen met een speciaal inschrijfformulier via www.mijninschrijvig.nl en is geopend van 17 augustus 2019 vanaf 12.00 uur t/m 26 oktober 2019 (23.59 uur). Er is geen na-inschrijving mogelijk.

17. Aan bedrijventeams die het gehele bedrag ineens vooraf hebben betaald voor 10 crosslopen, wordt bij een afgelasting van een wedstrijd, de betreffende inschrijfkosten niet terug betaald.

STARTNUMMERS

18. De persoon die het team opgeeft krijgt 4 startnummers en bepaalt zelf wie daar mee gaat lopen. Startnummers zijn niet persoonsgebonden. Een bedrijvenloop deelnemer krijgt een groen startnummer en kan daar alle 10 SCC wedstrijden mee lopen. Per team worden automatisch 4 startnummers (= deelnemers) voor alle 10 de wedstrijden ingeschreven.

19. De uitgifte van de groene SCC bedrijvenloop startnummers is op vrijdag 8 november 2019 in Intersport Bols, Herenstraat 15, 8102 CN in Raalte van 17.00 uur tot 19.30 uur. Informatie over deze locatie volgt ook nog per nieuwsbrief van eind oktober.

20. De groene startnummers van de SCC bedrijvenloop deelnemers blijven steeds na elke wedstrijd in bezit van de loper/het team.

ONVOORZIEN

21. Wanneer er zaken zijn of zich situaties voordoen in SCC-verband, die niet expliciet zijn geregeld, beslist het bestuur van het Sallands Crosscircuit. Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen van het bestuur.